Zastępstwa

   

ROK SZKOLNY 2022/23 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych 

==========================================================================

 

 Zastępstwa wprowadzane są do godziny 21.00 na bazie posiadanych do tego czasu informacji. Aktualizacja może nastąpić na bazie danych otrzymanych między 21.00 a 21.45. Jeżeli dane spływają po tym czasie, wówczas nanoszone są następnego dnia w wersji papierowej w szkolnej gablocie na drugim piętrze (przy pokoju nauczycielskim). Uczniowie powinni codziennie sprawdzać informacje o zastępstwach  w gablocie. 

 

==========================================================================

 

 SZCZĘŚLIWY NUMEREK - zgodnie z wolą Samorządu Szkolnego - kontynuujemy  tradycję losowania "Szczęśliwych numerków", które zwalniają w danym dniu z: odpowiedzi, kartkówki, zadania domowego. Nie wchodzą one w pulę tzw. "enek"- nieprzygotowania do zajęć, są  rozliczane dodatkowo, poza tą pulą. 

UWAGA! - Szczęśliwy numerek nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych.

               - Uczeń, który ma "Szczęśliwy numerek"- zgłasza ten fakt nauczycielowi od razu po wejściu do sali.     

 

SZCZĘŚLIWE NUMERY na tydzień : 27.03.-31.03.2023

poniedziałek -   22

wtorek-              23

środa -                 5

czwartek -         13  

piątek -              17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA! 

 

Dnia 26 kwietnia 2023 roku na parkingu naszej szkoły stanie Mobilna Stacja Krwiodawstwa. To tradycja pielęgnowana od lat. Wszystkie Osoby, które skończyły lub skończą do tego czasu 18 lat zachęcamy do honorowego oddawania krwi!!!

 Krew - to Dar Życia...To podarowanie Komuś szansy na nowe życie!

-------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

Dzień 31 marca 2023 roku w naszej szkole będzie DNIEM BEZ PLECAKA!!!

- Ujawnij Swoje poczucie humoru i pomysłowość! Spakuj ksiażki i zeszyty w coś, co wywoła uśmiech Kolegów, Koleżanek i Nauczycieli!

- Każda Osoba, która weźmie udział w Akcji otrzyma dodatkową 1 ENKĘ, do wykorzystania do końca 2023 roku.

- Można wykorzystywać pomysły/rzeczy, które nie spowodują zniszczeń oraz nie będą zagrażać bezpieczeństwu innych!

-------------------------------------------------------------------------

 

Uwaga! Przypominamy,że:
*termin ogłoszenie i przekazania szkołom,placówkom,centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe -wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Zima to: 31 marca 2023

termin składania deklaracji na sesję Lato: w przypadku ponownego przystepowania do egzaminu przez zdających,którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima- do 7 kwietnia 2023 roku w sekretariacie szkoły

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

=========================================================

 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW:

 -3,4,5 kwietnia 2023 roku

 -rozpoczęcie : godz.9.00, Parafia Miłosierdzia Bożego, ul.Nakielska 68

 

======================================================

 

 

czwartek 30.03.2023 (publikacja: środa 21.00  )   

                    

 

DYŻURY:

 

po lekcji 1: parter: -               //piętro  I :                       / piętro II:               //ob.s.:

po lekcji 2: parter                  //piętro  I :                      // piętro II:                //ob.s.: 

po lekcji 3: parter:                 //piętro  I :                      // piętro II:                //ob.s.: 

po lekcji 4: parter:                 //piętro  I :                      // piętro II:                 //ob.s.:

po lekcji 5: parter:                 //piętro  I :                       // piętro II                  //ob.s.: 

po lekcji 6: parter:                 //piętro  I :                       // piętro II:                 //ob.s.: 

po lekcji 7: parter:                //piętro   I :                       // piętro II:              / /ob.s.:

po lekcji 8: parter:                //piętro   I : -                     // piętro II:                //ob.s.:   -

            

 -------------------------------------------------------------------------------

 Przypomnienie dla klas maturalnych: 

- wpis  zagrożeń do dziennika: między  13-17.03.23 

- wystawianie ocen rocznych:   między  13-19.04.23
- rada klasyfikacyjna: 20.04.23 [podanie o egzamin klasyfikacyjny(data niżej)  lub poprawkowy (sierpień 2023) - należy zlożyć najpóźniej 20.04.23 do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły]

- egzaminy klasyfikacyjne: 24.04.23, godz. 9.00
-------------------------------------------------------------------------------------

 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW:

  -3,4,5 kwietnia 2023 roku

  -rozpoczęcie : godz.9.00, Parafia Miłosierdzia Bożego, ul.Nakielska 68

 

 

 ===========================================================

  klasa 4tag z p,Stannym oraz klasa 4tbg z p.Mrugowską przechodzą na lekcji 3 do sali 17

  klasa 4tcg i 4tdg z p,Marolewskim  przechodzą na lekcji 4 do sali 17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  zajęcia z sali 17 przeniesione:

  - na lekcji 3(4tdg ML) do sali 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  sala 17 zajęta na lekcji 3,4

  świetlica zajęta do godz.12.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1TAp zwolniona z lekcji 1,2

 1TCp gr.1 zwolniona z lekcji 3

 1TCp gr.2 na lekcji 4 sala 9, opieka p.Pańkowska

 1TDp, 1TCp gr.wDC na lekcji 5 świetlica

 1TDp na lekcji 4 sala 12, opieka p.Woźna

 1TDp lekcja 0 przełożona na lekcję 6 w piątek,sala 22

 1TFp zwolniona z lekcji 3

 1TBp na lekcji 3 zajęcia z p.Bach z lekcji 1,sala 8

         na lekcji 5 zajęcia z p.Bach z lekcji 2

 1TBp gr.wfB na lekcji 6 sala, opieka p.Bonk

 1TBp na lekcji 8 świetlica

 2Ap na lekcji 7 świetlica

 3TAp zwolniona z lekcji 0-2 i 6,7

 3TBp (cala) zwolniona z lekcji 0,1

        na lekcji 6 sala 12, opieka p.Bonk

 3TBp gr.2 zwolniona z lekcji 2

 3TDp na lekcji 3 sala 12  ,opieka p.Dorszewski

          zwolniona z lekcji 0 (odrobione )

 3TDp gr.1 na lekcji 5 zajęcia z p.Dolatą za lekcję 8 w piątek,sala 21

 4tag gr.4ad na lekcji 4 sala 8, opieka p.Stanny

 4tcg  na lekcji 5 zajęcia z p.Woźniak za lekcję 8

 

 

 

 

 ==============================================================================

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

 

 

 

 4 [d]

 

****************************************************************************************************

Rok 2021/22archiwalne

 

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Przypominamy o obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej w szatni! Należy to uczynić przed lekcjami- tak, aby nie spóźnić się na lekcje.
Nie wnosimy odzieży wierzchniej do sal lekcyjnych.

Jeżeli Ktoś chowa odzież wierzchnią do plecaka, to należy to zrobić - przed wejsciem do sali!(w salach odzieży tej nie wyjmujemy z plecaka).

--------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM od 28.03.22 nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna.

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy!

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych....

---------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty wcześniejsze-pandemia:

UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa wynikają z bieżącej sytuacji pandemicznej, nieobecności klas- uczniów, nauczycieli, działań zapobiegających transmisji i rozprzestrzenianiu się wirusa w społeczności szkolnej;  pojawiają się zatem codziennie  między godziną 19.00 a 21.00 ( na podstawie posiadanych  danych dotyczacych wymienionych wyżej sytuacji).  W związku z pandemią i napływem danych o każdej porze  -  wpisy mogą ulegać zmianom, być uzupełniane. Dane, które napływają po 21.00, a dotyczą  przestawienia lekcji środkowych lub odwołania końcowych - mogą pojawiać się na stronie w chwili ich napływu, ponieważ nie wpływają na godzinę rozpoczęcia zajęć.

 

Pozostałe dane, które otrzymujemy w porach późniejszych lub następnego dnia rano -  wywieszane są na bieżaco w gablocie dla Uczniów - na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie tam własnie sprawdzają, czy pojawiają się nowe  informacje.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog) 

========================================================= 

 =================================================================


Komunikat z dnia 18.02.2022:

Wszystkie zajęcia od poniedziałku 21.02.22 odbywają się stacjonarnie - w szkole. 

================================================================ 

Komunikat z dnia 12.02.2022:  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22: 

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ  

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie 

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22