Ewa Bratz                     język polski, filozofia, etyka, doradztwo zawodowe i personalne                     
 Kamilla Nowak  język polski, filozofia, etyka
 Wioletta Skibińska  język polski, plastyka
 Agnieszka Mrugowska  język polski, wiedza o kulturze, plastyka
 Beata Jastrzemska  język angielski
 Aneta Boniecka  język angielski
 Joanna Olszewska  język angielski
 Anna Woźna  język angielski, historia
 Joanna Dąbrowska  język angielski
 Ryszard Lewandowski  przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu, matematyka, informatyka
 Grzegorz Grzelka  matematyka, informatyka
 Anna Kuś  matematyka, fizyka
 Jacek Stanny  matematyka, fizyka
 Ralf Stanek  matematyka, fizyka, chemia
 Katarzyna Belcikowska  fizyka
 Grażyna Kwiatkowska  przedsiębiorczość, edb, historia, doradztwo zawodowe
 Dominika Chylińska  przedsiębiorczość, informatyka
 Małgorzata Lemańczyk  chemia, biologia, geografia
 Małgorzata Lewandowska  biologia, bhp
 Beata Pańkowska-Dyrka  język niemiecki
 Alicja Urbańska  język niemiecki
 Krzysztof Brodziak  wychowanie fizyczne
 Paweł Pałaszyński  wychowanie fizyczne
 Adam Lyczmański  wychowanie fizyczne
 Sebastian Antczak  wychowanie fizyczne
 Aleksandra Tydryszewska  matematyka, fizyka
 Zbigniew Marolewski  przedmioty zawodowe mechatroniczne, elektryczne, automatyka
 Marek Szczutkowski  przedmioty zawodowe mechatroniczne
 Beata Dolata  przedmioty zawodowe energetyka odnawialna
 Jacek Malinowski  przedmioty zawodowe mechaniczne, mechatroniczne
 Wojciech Augustyński  przedmioty zawodowe mechaniczne
 Anna Andrzejewska  przedmioty zawodowe elektryczne, elektroniczne, matematyka
 Jan Szymik  przedmioty zawodowe mechatroniczne, elektryczne
 Grzegorz Budziak  przedmioty zawodowe mechaniczne
 Franciszek Dorszewski  przedmioty zawodowe elektryczne
 Jan Janowski  przedmioty zawodowe mechatroniczne, elektryczne
 Elżbieta Wiese  biblioteka
 Iwona Kaja  pedagog, doradztwo zawodowe
 Bożena Nowakowska  historia, wos
 Dawid Lewandowski  edukacja dla bezpieczeństwa
 ks. Robert Szcepański  religia
Bartłomiej Bach  religia
 Bernard Lubiewski  praktyczna nauka zawodu
 Jacek Kuczora  praktyczna nauka zawodu
 Jarosław Budnik  praktyczna nauka zawodu
 Artur Andrzejewski  praktyczna nauka zawodu
 Mariusz Gotowski  praktyczna nauka zawodu
 Krzystof Grecza  praktyczna nauka zawodu
 Dariusz Hoffmann  praktyczna nauka zawodu
 Wiesław Kalociński  praktyczna nauka zawodu
 Grzegorz Kowalski  praktyczna nauka zawodu
 Mirosław Krolik  praktyczna nauka zawodu
 Tadeusz Nowakowski  praktyczna nauka zawodu
 Józef Powaga  praktyczna nauka zawodu
 Wojciech Peek  praktyczna nauka zawodu
 Grzegorz Trojanowski  praktyczna nauka zawodu
 Piotr Drela  praktyczna nauka zawodu
 Krystyna Barańdziak  praktyczna nauka zawodu
 Mirela Skiba  praktyczna nauka zawodu