PO WER (Erasmus+)

 

1 [d]

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 realizuje projekt „Kompetentny i twórczy nauczyciel sukcesem ucznia” w ramach projektu ”Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna.

 

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 152 441,30 PLN

Termin realizacji: 01.10.2020-30.09.2022

Partner uczestniczący w projekcie: Universal Mobility, Granada, Hiszpania

 

Najważniejsze cele projektu: zwiększenie prestiżu i atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym, podniesienie jej europejskiego wymiaru, zwiększenie umiejętności nauczycieli w samodoskonaleniu, zdobycie wiedzy i doświadczenia w stosowaniu niekonwencjonalnych metod pracy, wzbogacenie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli, zdobycie doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych i wsparcie mobilności kadry i uczniów oraz pokazanie, że uczymy się przez całe życie, a nasza wiedza zostanie zastosowana w praktyce i przekazana innym.

 

Streszczenie projektu: Projekt „Kompetentny i twórczy nauczyciel sukcesem ucznia” zakłada organizację dwóch 5-dniowych szkoleń w Granadzie w Hiszpanii: „Niekonwencjonalne metody nauczania” oraz „Kluczowe umiejętności współczesnego nauczyciela”. Uczestnikami kursów będą nauczyciele ZSM nr 2 w Bydgoszczy, wyłonieni w procesie rekrutacji. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 20 mobilności, a w planowanych szkoleniach weźmie udział każdorazowo po 10 osób. Udział w programie PO WER przyniesie długofalowe korzyści dla szkoły oraz zwiększenia jej oferty edukacyjnej. Wykorzystanie innowacyjnych metody pracy uatrakcyjni naszą placówkę w środowisku lokalnym, co będzie skutkować jeszcze lepszym naborem do naszego technikum i szkoły branżowej. Dzięki współpracy zagranicznej i aktywne zaangażowanie w międzynarodowy projekt, poszerzy się europejski wymiar szkoły. Zdobędziemy też doświadczenie potrzebne do realizacji projektu w zakresie mobilności młodzieży dla naszych uczniów w najbliższej przyszłości. Zwiększy się mobilność zawodowa naszych absolwentów, którzy będą przygotowani do realizacji swoich celów na poziomie europejskim. Współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym przyczyni się do wymiany doświadczeń w wymiarze teoretycznym i praktycznym, rozwiną się kompetencje nauczycieli w obszarze narzędzi TIK, które będziemy wykorzystywać do kontynuowania nawiązanej współpracy zagranicznej oraz poszerzania wiedzy w niestandardowy sposób.

Nasz projekt ma uświadomić innym, że istnieje potrzeba realizacji takich przedsięwzięć, bo wykształcenie uczniów zależy od wiedzy i umiejętności nauczycieli. Samodoskonalenie i podnoszenie kompetencji kadry wpływa znacząco na podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA101-078686

 

 

„Buenos Dias” czy „Hola”?


Pierwsze spotkanie poprzedzające wyjazd szkoleniowy naszych nauczycieli do Hiszpanii – w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna – poprowadził dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, na co dzień – dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a poza tym medioznawca, hispanista i poliglota.
Profesor UKW niezwykle interesująco opowiedział o historyczno-kulturowych aspektach podziału Hiszpanii na 17 regionów autonomicznych. Zgromadzeni dowiedzieli się też, że w kontekście naszych obydwu krajów można doszukać się pewnych paralel. Są nimi m.in. chrześcijańskie korzenie, martyrologiczne doświadczenia zbombardowanej podczas wojny domowej przez Legion Condor niemieckiego Luftwaffe, stolicy Kraju Basków – Gerniki-Lumo i bombardowanej w czasie drugiej wojny światowej Polski, czy w końcu totalitarny ustrój obydwu krajów w erze dyktatury generała Franco w Hiszpanii i tzw. komuny w Polsce.
Okazało się też, że podobnie jak niektóre nasze kluby sportowe, Real Madryt rywalizuje o palmę pierwszeństwa z FC Barceloną. Na koniec, Hiszpania ma już swój narodowy taniec, flamenco, na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, na której my staramy się umieścić naszego poloneza.
Bardzo wszystkich zainteresowało, że mieszkańcy poszczególnych regionów tego górzystego kraju, posługują się różnymi językami, jak Baskowie, Katalończycy, Kastylijczycy czy mieszkańcy Galicji.
W dalszej części nasz wykładowca swoją opowieścią przybliżył nam sylwetki wybitnych pisarzy, takich jak Miguel de Cervantes czy Lope de Vega oraz znanych na całym świecie malarzy: Salvadora Dali czy Pabla Picasso. Rozmawialiśmy także o muzykach, takich jak Joaquin Rodrigo i Enrique Granados, czy o mistrzu gitary – Paco de Lucii, a także o wspaniałych architektach pokroju Antoniego Gaudi czy Santiago Calatravy.
W końcowej części poznaliśmy podstawowe zwroty grzecznościowe i pozdrowienia mieszkańców „España soleada”.
Muchas gracias Señor Sajna-Kunowsky!

 

 

Fotorelacje ze szkoleń:

 

Efekty projektu POWER - zobacz

 2 [m]