Wrześniowe spotkania z Rodzicami

 Informacje o zebraniach umieszczane są w zakładce dla Rodziców.

Zebrania Rodziców, zgodnie z informacjami przekazanymi przez wychowawców: odbędą się 13 września 2023 :

 

o godzinie 16.30 dla klas:

1TA - sala 5
1TB - sala 21
1TC - sala 8
1TD - sala 15
1TE - sala  13
1TF - sala 12
1A -   sala 19
2TAp- sala 20
2TBp- sala 14
2TCp - sala 2
2TDp - sala 22
2TEp - sala 3
2TFp - sala 18

2Ap -   sala 9
3TAp - sala 16
3TBp - sala 6
3TCp - sala 11
4TBp - sala 4

4TDp - sala 7
5TDp - sala 17
5TEp - sala 10

 

o godzinie 17.35:

5TAp - sala 3
5TBp - sala 21
5TCp - sala 8

 

 klasa 3Ap - zebranie odbędzie się w następnym tygodniu- dzień i godzinę  przekaże rodzicom wychowawca