W listopadowej zadumie...

Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat,płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem i niebo jesienne u góry
Dla nich ten dzień- pierwszy dzień listopada.

(D.Gellnerowa, Dla tych, którzy odeszli) 

W listopadowej zadumie - w sercach Społeczności ZSM nr 2 rozbrzmiewa ciche wspomnienie:

Nauczycieli:
pani Ewy Raczko
pana Jana Janowskiego
pana Andrzeja Nowińskiego
pana Andrzeja Kornackiego
pani Marii Kwasigroch
pana Józefa Kwiatkowskiego
pana Olka Wituckiego
pana Henryka Lipkowskiego
ks. proboszcza Tadeusza Kruszki

Uczniów:
Piotra Nowarkiewicza
Daniela Haberskiego
Dawida Kruczkowskiego
Krzysztofa Rossowskiego
Emerytowanych Pracowników ZSM nr 2
i Wszystkich Naszych Bliskich, którzy już odeszli...

 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną...
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
kochamy wciąż za mało i stale za późno

 (J.Twardowski,Śpieszmy się...)