Szanowni Rodzice, Szanowni Ósmoklasiści!

 

Informujemy, że najbliższy termin składania dokumentów rekrutacyjnych to poniedziałek 20.06.2022 od godziny 8.00 (parter)

 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, rekrutacja kandydatów szkół podstawowych do szkół ponadpodstawowych poprzez składanie wniosków trwać będzie od 16 maja 2022 roku do 21 czerwca 2022 roku.

 

Wnioski można składać   przez platformę elektronicznego naboru  TUTAJ KLIKNIJ

 Jeżeli macie Państwo problem ze złożeniem wnioski lub nie macie mozliwości technicznych - zapraszamy do nas- prosimy zgłosić się w sekretariacie szkoły - na miejsu wypełnicie Wniosek i złożycie go Państwo u nas!!!!

 

  NASZE ZAWODY-TWOIM SUKCESEM!(kliknij!)

 

 

***********************************************************************************************

SZANOWNI ÓSMOKLASIŚCI, SZANOWNI RODZICE                      NASZE ZAWODY-TWOIM SUKCESEM!(kliknij!)

    Istnieje możliwość poznania  naszej szkoły w dniach od poniedziałku do piątku po wczesniejszym indywidualnym umówieniu się telefonicznie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 697 912 524  lub 795 158 561

 

==========================================================================================

Ósmoklasisto!  Aby dołączyć do Grona Naszych Uczniów, PAMIĘTAJ:

 

Co zrobić?

Kiedy to zrobić?

Pomocnicze wskazówki dla Rodziców i Ósmoklasistów

Złóż Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 16 maja 2022 (poniedziałek)
do 21 czerwca2022 (wtorek)

 1. Kandydat do naszej szkoły rejestrujecie  się na platformie naboru elektronicznego https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat , która bedzie uruchomiona 16.05.22
 2. Tam wpisujecie Państwo wybraną szkołę i zawód pierwszego wyboru oraz drugiego i trzeciego.
 3. Drukujecie Państwo  wniosek, podpisują wniosek rodzice i kandydat.
 4. Wniosek należy niezwłocznie przynieść do sekretariatu szkoły  dołączając  dwa zdjęcia legitymacyjne.
 5. Jeśli rodzice (oboje) dysponują profilem zaufanym (elektroniczny podpis), to oboje wprowadzają go podczas tworzenia wniosku. Nie ma wówczas potrzeby drukować przygotowanego na platformie wniosku. Drukuje go szkoła pierwszego wyboru. Dla uniknięcia wątpliwości, problemów, Rodzice mogą sprawdzić telefonicznie (52 3731239), czy wniosek elektroniczny wpłynął.
 6. Wybór naszej szkoły jako pierwszego wyboru – jest jednoznaczny z otrzymaniem sekretariacie  skierowania  do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia braku przeciwwskazań do nauki zawodu. Im szybciej się Państwo do nas zgłosicie tym większa szansa na uniknięcie  kolejek w Wojewódzkiej Przychodni Medycyny Pracy.
 7. Z odebranym skierowaniem ,po telefonicznym lub osobistym zarejestrowaniu się -  udajecie się Państwo wraz z Synem/Córką  do WOMP, ul. Karłowicza 26 .
 8. Zaświadczenie lekarskie otrzymane  w WOMP jak najszybciej  dostarczacie Państwo  do sekretariatu naszej szkoły (pierwszego wyboru). Za uzyskanie zaświadczenia, wizytę w WOMP – nie płacicie Państwo.

Dostarcz do sekretariatu naszej  szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

od 24 czerwca 2022 (piątek)
do 12 lipca 2022 do godz. 15.00 (wtorek)

 • najlepiej dostarczyć oryginały dokumentów niezwłocznie po ich odebraniu – w ten sposób zapewnisz sobie  dołączenia do naszej szkoły
 • gdy tylko dostarczysz oryginał świadectwa otrzymasz  z naszego sekretariatu szkoły skierowanie na badania lekarskie

 

Sprawdź, czy jesteś na Liście osób zakwalifikowanych

 

 

 • 19 lipca 2022 (wtorek), godz. 12.00

 

 

 • Listy wywieszone będą na parterze naszej szkoły przy wejściu głównym. Nie udziela się informacji  dotyczącej listy -telefonicznie- RODO.
 • Jeżeli Ktoś  znajduje się  na liście zakwalifikowanych w naszej szkole, a złożył podanie i dokumenty w innej szkole, to Rodzic powinien  udać się do szkoły w której złożył te dokumenty, odebrać je  i przynieść je do naszej  szkoły. Wówczas od razu wydane będzie  skierowanie do lekarza medycyny pracy celem ustalenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu

 

Jeśli jesteś na liście, a nie złożyłeś jeszcze oryginału świadectwo- możesz to zrobić najpóźniej:

19-22 lipca 2022 (piątek) do godz.15.00

 •   nie przegap tego, by dostać  się do szkoły!

Sprawdź, czy jesteś na Liście przyjętych do klasy pierwszej

 

25 lipca 2022 (poniedziałek), godz. 12.00

 •    Jeśli jesteś na Liście- spotkamy się we wrześniu! Do zobaczenia!

 

 

 

Czas składania podań:

 *Podanie trzeba  utworzyć na wspomnianej wyżej stronie :        https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 *Podania w szkole  (wydruki z systemu)przyjmujemy od 16 maja do 21 czerwca 2022r.

 *Wystarczy, że do starczycie Państwo do sekretariatu następujące:

 • wydrukowane i podpisane podanie, które zostało utworzone na wyżej podanej stronie oraz dwie fotografie.

Obowiązkowo, należy też wówczas pobrać skierowanie na badania (umieszczone są poniżej) , wypisać je i umówić wizytę w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ulicy Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz   TELEFON: 52 341 94 00

 ALE UWAGA!: - skierowanie na badania  pobiera się tylko w zawodzie  pierwszej preferencji (pierwszego wyboru)!

Uzyskane od lekarza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie należy  dostarczyć do sekretariatu  naszej szkoły przy ul. Słonecznej 19 ( od 8.00 do 15.00)


                                         

 

 

       

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)    Dołącz do naszego grona, przekonaj się, że warto! - kliknij 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)    Oferta kształcenia ZSM nr 2 - kliknij

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)    Opisy kierunków kształcenia w ZSM nr 2 - kliknij

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4)    ZAWODY, w których kształcimy:

                                                       

                                Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 11                                  

 

                                   Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11