Szanowni Rodzice, Szanowni Ósmoklasiści!

  

==============================================================================================================

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Rekrutacja kandydatów - składanie wniosków:  od 13 maja do 14 czerwca 2024 roku.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać platformę elektronicznego naboru  TUTAJ KLIKNIJ - od dnia 13 maja 2024, od godziny 8.00

 Jeżeli będziecie mieć Państwo problem ze złożeniem wniosku lub nie będziecie mieć możliwości technicznych - zapraszamy do nas- prosimy zgłosić się w sekretariacie szkoły - na miejsu wypełnicie i złożycie Państwo Wniosek!!!! (koniecznie trzeba mieć przy sobie potrzebne dokumenty)

 

 Film- Technikum Mechaniczno- Elektryczne nr 11 oraz Branżowa śzkoła I stopnia nr 11 Mechaniczno-Elektryczna (kliknij)

 

 Prezentacja -Technikum Mechaniczno- Elektryczne nr 11 oraz Branżowa śzkoła I stopnia nr 11 Mechaniczno-Elektryczna (kliknij)

 

***********************************************************************************************

SZANOWNI ÓSMOKLASIŚCI, SZANOWNI RODZICE            

 

    Istnieje możliwość poznania  naszej szkoły w dniach od poniedziałku do piątku po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się telefonicznie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 697 912 524  lub 795 158 561

 

==========================================================================================

Ósmoklasisto!  Aby dołączyć do Grona Naszych Uczniów, PAMIĘTAJ:

 

Co zrobić?

Kiedy to zrobić?

Pomocnicze wskazówki dla Rodziców i Ósmoklasistów

 

Złóż Wniosek  o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 13 maja 2024 
do 14 czerwca 2024 do godz.15.00

 1. Kandydat do naszej szkoły rejestrujecie  się na platformie naboru elektronicznego https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat , która bedzie uruchomiona 13.05.24
 2. Tam wpisujecie Państwo wybraną szkołę i zawód pierwszego wyboru oraz drugiego i trzeciego.
 3. Drukujecie Państwo  wniosek, podpisują wniosek rodzice i kandydat.
 4. Wniosek należy niezwłocznie przynieść do sekretariatu szkoły  dołączając  dwa zdjęcia legitymacyjne.
 5. Jeśli rodzice (oboje) dysponują profilem zaufanym (elektroniczny podpis), to oboje wprowadzają go podczas tworzenia wniosku. Nie ma wówczas potrzeby drukować przygotowanego na platformie wniosku. Drukuje go szkoła pierwszego wyboru. Dla uniknięcia wątpliwości, problemów, Rodzice mogą sprawdzić telefonicznie (52 3731239), czy wniosek elektroniczny wpłynął.
 6. Przy dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w sekretariacie otrzymacie Państwo  skierowanie  do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia braku przeciwwskazań do nauki zawodu. 
 7. Z odebranym skierowaniem ,po telefonicznym lub osobistym zarejestrowaniu się -  udajecie się Państwo wraz z Synem/Córką  do WOMP, ul. Karłowicza 26 .
 8. Zaświadczenie lekarskie otrzymane  w WOMP jak najszybciej  dostarczacie Państwo  do sekretariatu naszej szkoły (pierwszego wyboru). Za uzyskanie zaświadczenia, wizytę w WOMP – nie płacicie Państwo.

Dostarcz do sekretariatu naszej  szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

od 25 czerwca 2024 
do 9 lipca 2024 do godz. 15.00 

 • najlepiej dostarczyć oryginały dokumentów niezwłocznie po ich odebraniu – w ten sposób zapewnisz sobie  dołączenia do naszej szkoły
 • gdy tylko dostarczysz oryginał świadectwa otrzymasz  z naszego sekretariatu szkoły skierowanie na badania lekarskie

Sprawdź, czy jesteś na Liście osób zakwalifikowanych

 

 

16 lipca 2024, godz. 12.00

 

 

 • Listy wywieszone będą na parterze naszej szkoły przy wejściu głównym. Nie udziela się informacji  dotyczącej listy -telefonicznie- RODO.
 • Jeżeli Ktoś  w systemie znajduje się  na liście zakwalifikowanych w naszej szkole, a złożył  oryginałpodania i dokumentów w innej szkole, to Rodzic powinien  udać się do szkoły w której złożył te dokumenty, odebrać je  i przynieść je do naszej  szkoły. Wówczas wydane będzie  skierowanie do lekarza medycyny pracy celem ustalenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu

Jeśli jesteś na liście zakwalifikowanych, a nie złożyłeś jeszcze oryginału świadectwo- możesz to zrobić najpóźniej:

do 19 lipca 2024  do godz.15.00

 •   nie przegap tego, by dostać  się do szkoły!

Sprawdź, czy jesteś na Liście przyjętych do klasy pierwszej

 

22 lipca 2024 , godz. 12.00

 •    Jeśli jesteś na Liście- spotkamy się we wrześniu! Do zobaczenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie  składania podań:
*Podanie trzeba  utworzyć na wspomnianej wyżej stronie :        https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/

*Podania w szkole  (wydruki z systemu)przyjmujemy od 13 maja do 14 czerwca 2024r. do godz.15.00

*Wystarczy, że dostarczycie Państwo do sekretariatu następujące dokumenty:

 • wydrukowane i podpisane podanie, które zostało utworzone na wyżej podanej stronie oraz dwie fotografie.

Obowiązkowo, należy też wówczas pobrać skierowanie na badania (umieszczone są poniżej)  lub odebrać skierowanie w sekretariacie szkoły. Następnie należy  umówić wizytę w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ulicy Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz   TELEFON: 52 341 94 00

 ALE UWAGA!: - skierowanie na badania  pobiera się tylko w zawodzie  pierwszej preferencji (pierwszego wyboru)!

Uzyskane od lekarza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie należy  dostarczyć do sekretariatu  naszej szkoły przy ul. Słonecznej 19 ( od 8.00 do 15.00)


                                         

 

 

       

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dołącz do naszego grona, przekonaj się, że warto! - kliknij 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Oferta kształcenia ZSM nr 2 - kliknij

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   ZAWODY, w których kształcimy:

                                                       

                                Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 11                                  

 

                                   Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11