Plan lekcji


Obowiązuje od: 2024-04-29Plan dla: Nauczyciel:
DC
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 1TD bizn.i zarz. S.5
2TFp przedsięb S.5
1A-2/2 inf. S.5
2 8:55- 9:40 1TA-2/2 inf. S.10
3 9:50-10:35 3TAp przedsięb S.5
1TC bizn.i zarz. S.5
1TB bizn.i zarz. S.5
4 10:50-11:35 1TA bizn.i zarz. S.5
3TBp przedsięb S.5
1A bizn.i zarz. S.5
5 11:45-12:30 1TA zaj. z wych. S.5
2TAp przedsięb S.5
2TCp przedsięb S.5
6 12:40-13:25 2TBp przedsięb S.5
naucz ind 1TE bizn.i zarz. S.5
7 13:40-14:25 1A bizn.i zarz. S.5
2TDp przedsięb S.5
2TEp przedsięb S.5
1TF bizn.i zarz. S.5
8 14:35-15:20 2TBp-2/2 inf. S.10
1TA-1/2 inf. S.5
3TCp przedsięb S.5
2TBp-1/2 inf. S.5

Obowiązuje od: 2024-04-29