DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZAWODOWE

 

 

UWAGA!

 

Przypominamy, że przystąpienie do egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie jest obowiązkowe!

Nieprzystapienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego!

 

Przypominamy, że aby aktywować konto należy:

- wejśc na stronę   gdansk.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

- wpisać  swój login i kod aktywacyjny

===========================================================================