KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ: „ KONSTYTUCJA 3 MAJA”

 

27 kwietnia 2022 r. uczniowie klas pierwszych ZSM nr 2 w Bydgoszczy wzięli udział w konkursie wiedzy historycznej o Konstytucji 3 maja uchwalonej w 1791 roku.

Celem konkursu było upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej oraz przypomnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach kraju.

Cztery drużyny reprezentujące klasy 1TAp, 1TBp, 1TCp i 1TDp musiały wykazać się ogólną wiedzą historyczną, znajomością faktów, dat oraz wydarzeń historycznych odpowiadając na 38 pytań z wykorzystaniem aplikacji Kahoot.

Jury konkursowe było pod wrażeniem merytorycznego przygotowania wszystkich uczestników. O zwycięstwie decydowała nie tylko wiedza- również szybkość udzielanych odpowiedzi.

 

Wyniki:

I miejsce: klasa 1TBp

1. Zmuda Paweł

2. Glazik Maksymilian

3. Burnel Maksymilian

 

II miejsce: klasa 1TCp

1. Syrewicz Wiktor

2. Chodorski Piotr

3. Chylewski Hubert

 

III miejsce: klasa 1TAp

1. Szlauderbach Szymon

2. Ścisłowski Sebastian

3. Radajewicz Kacper

 

IV miejsce: klasa 1TDp

1. Lewandowski Antoni

2. Noskow Patryk

3. Kortas Maciej

 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Podziękowania kierujemy również do uczniów, którzy upamiętniając święto Konstytucji 3 maja przygotowali z tej okazji plakaty i prezentacje.

 

Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych zmian systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

 

2 [d]