EDUELEKTRA

EDUELEKTRA

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA.

Zgłoszenia przyjmuje Pan Jarosław Joppek do dnia 06.10.2023 r.

Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.