Dzień Kaszubski

Dnia 22 maja odbył się w naszej szkole Dzień Kaszubski. Uczniowie przedstawili krótką prezentację na temat historii i kultury Kaszub. Mieliśmy okazję gościć prawdziwych Kaszubów panów Grzegorza Ulenberga i Bartłomieja Bacha, którzy zaprezentowali charakterystyczne dla regionu instrumenty muzyczne. Wykonali także pieśń w języku kaszubskim. Zapoznali również uczniów z kaszubskim alfabetem, mową i pięknem poezji. Było to interesujące i inspirujące spotkanie.