Dla Zdających maturę w 2024 roku

 

KOMUNIKATY DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZDAWAĆ MATURĘ W MAJU 2024 ROKU

 

 Deklaracje maturalne składane są przez Uczniów 5TAp,5TBp,5TCp,5TDp,5TEp   do 30.09.2023 roku wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 

 Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna:

a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami
b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

 

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

 Należy pamiętać o:

- dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

- właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

- wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (Wszyscy wpisujecie przedmiot na rozszerzenie!)

 INSTRUKCJA SKłADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ (KLIKNIJ  TUTAJ)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA Absolwenci  naszego Technikum z lat poprzednich:

 

 Do 15.01.2024 w każdą środę między godziną 13.00 a 15.00  Każdy Absolwent, który zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM (poniżej w załącznikach).

Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się terminowo z poprawnie wypełnionym WNIOSKIEM - otrzymają  login i hasło umożliwiające złożenie deklaracji.

Za błędy i elementy nieczytelne oraz niedokładnie wpisany adres mailowy   we Wniosku  odpowiedzialność ponosi Osoba   wypełnia i składa Wniosek

Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną - zatem nie należy zostawiać załatwienia wymaganych procedur na ostatnią chwilę!

 

Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna:

a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami
b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

 

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

 Należy pamietać o:

- dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

- właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

- wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (Wszyscy wpisujecie przedmiot na rozszerzenie!)

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ (KLIKNIJ TUTAJ)

======================================================================================== 

 ZAŁĄCZNIKI:

 

Harmonogram CKE  egzaminów maturalnych w 2024 roku (kliknij tutaj)

Komunikat  CKE o organizacji egzaminów maturalnych w  2024 roku (kliknij tutaj)

Komunikat CKE o zasadzie składania deklaracji elektronicznie (kliknij tutaj)

Komunikat CKE o dopuszczonych na maturze  materiałach pomocniczych (kliknij tutaj)

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki (kliknij tutaj)