Dla Zdających egzamin maturalny w 2023 roku

Matura

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZDAJĄ MATURĘ W 2023 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------

 

PRZYPOMNIENIE!!!

  Przypominamy, że wszelkich zmian w złożonej już deklaracji można dokonać tylko do dnia 7.02.2023. Po tym dniu nie będzie już możliwości wprowadzania zmian lub usunięcia deklaracji w przypadku chęci rezygnacji z matury! 

 

Osoby, które:
- chcą  dokonać zmian  w złożonej już deklaracji lub zrezygnować z matury
 oraz

- absolwenci szkoły z lat poprzednich, którzy chcą złożyć deklarację przystąpienia do matury:

 

 Mogą jeszcze uczynić to w podanych niżej dniach i godzinach:

 30.01.23(poniedziałek) - od 8.15 do 13.00  gab.013

 31.01.23(wtorek)          - od 8.30 do 13.00  gab.013

   7.02.23(wtorek)          - od 8.30 do 14.00  gab.013

 

======================================================================================== 

 

 

 

UWAGA Uczniowie klas: 4tag, 4tbg, 4tcg,4tdg:

Osoby nieobecne w piątek 23.09.22, które chcą zdawać maturę -  zgłaszają się  26.09.22 między godziną 10.00 a 13.40 obowiązkowo w sekretariacie szkoły, aby odebrać indywidualny login i hasło , które potrzebne będą do złożenia deklaracji maturalnej.

 -------------------------------------------------

Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji znajduje się poniżej w załącznikach - należy postępować dokładnie według ujętych w niej punktów!

 Uczniowie klas:4tag,4tbg,4tcg,4tdg - deklarację   muszą złożyć według instrukcji obowiązkowo do 30 września 2022!!!

 Osoby, które nie chcą zdawać matury- nie składają deklaracji.

   

=================================================================================================

UWAGA Absolwencji Technikum z lat poprzednich:

 Od 10.10.22 do 27.01.2023 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30  Każdy Absolwent, który zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM(poniżej w załącznikach).

Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się z WNIOSKIEM - otrzymają  login i hasło umożliwiające złożenie deklaracji.

Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną.

  Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji przez Osoby, które uzykają login i hasło - znajduje się poniżej w załącznikach!!!

 Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna już mieć przemyślaną kwestię wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.

 Przypominamy, że w tym roku egzaminy ustne z j.polskiego i j.obcego- są obowiązkowe.

 

Wszelkie zmiany w złożonych deklarach lub rezygnacje z matury - można zgłaszać w szkole w podanych niżej dniach i godzinach:
- od 10.10.22 do 27.01.23 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30  gab.013

- 30.01.23 od 8.15 do 13.00 gab.013

- 31.01.23 od 8.30 do 13.00 gab.013

-   7. 02.23 0d 8.30 do 14.00 gab.013