Dla Zdających egzamin maturalny w 2023 roku

Matura

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZDAJĄ MATURĘ W 2023 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------

UWAGA Uczniowie klas: 4tag, 4tbg, 4tcg,4tdg:

Osoby nieobecne w piątek 23.09.22, które chcą zdawać maturę -  zgłaszają się  26.09.22 między godziną 10.00 a 13.40 obowiązkowo w sekretariacie szkoły, aby odebrać indywidualny login i hasło , które potrzebne będą do złożenia deklaracji maturalnej.

 -------------------------------------------------

Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji znajduje się poniżej w załącznikach - należy postępować dokładnie według ujętych w niej punktów!

 Uczniowie klas:4tag,4tbg,4tcg,4tdg - deklarację   muszą złożyć według instrukcji obowiązkowo do 30 września 2022!!!

 Osoby, które nie chcą zdawać matury- nie składają deklaracji.

   

=================================================================================================

UWAGA Absolwencji Technikum z lat poprzednich:

 Od 10.10.22 do 30.11.2022 w każdą środę między godziną 14.00 a 15.30  Każdy Absolwent, który zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM(poniżej w załącznikach).

Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się z WNIOSKIEM - otrzymają  login i hasło umożliwiające złożenie deklaracji.

Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną.

  Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji przez Osoby, które uzykają login i hasło - znajduje się poniżej w załącznikach!!!

 Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna już mieć przemyślaną kwestię wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.

 Przypominamy, że w tym roku egzaminy ustne z j.polskiego i j.obcego- są obowiązkowe.