By wygrać swoją przyszłość…

Nowoczesne technologie pasją i nauką, nowoczesny zawód ścieżką budowania swojej zawodowej kariery(BGO)

Realizacja zadań potwierdziła ich zasadność gruntując jednocześnie wymiar szkolny i lokalny.Pozytywnym  efektem  było połączenie działań, aktywności uczniowskich z realizacją założeń profilaktyki uniwersalnej w wymiarze  pokazania i wzmocnienia czynników chroniących. Pozytywnym rezultatem było zaangażowanie uczniów, ich kreatywność, zaangażowanie absolwentów szkoły oraz  wsparcie możliwości rozwoju uczniów w zakresie zawodowym, w obrębie nowoczesnych technologii. Oprócz osiągnięć  konkursowych, rezultatów wykonanych ćwiczeń, zadań efektem pozytywnym stało się wskazywanie pozytywnych postaw – pasji, rozwój w powyższym zakresie zamiast ulegania czynnikom ryzyka. Realizacja wzmocniła współpracę z rynkiem pracy, tak ważnym w odniesieniu do nowoczesnych technologii, postawy pozytywnego wyboru”, rozwoju zawodowego, decydowania o swojej przyszłości, przyczynia się do podnoszenia  jakości pracy szkoły oraz wzmocnienia skuteczności działań profilaktycznych  w zakresie czynników chroniących.