Zastępstwa

 

 

ROK SZKOLNY 2021/22 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych

=============================================================================

 UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa pojawiają się na stronie internetowej między godziną 19.00 a 21.00 ( po otrzymaniu danych dotyczących nieobecności nauczycieli). Zaglądamy TUTAJ codziennie!

               W sytuacjach nagłych, kiedy okazuje się dopiero rankiem, że nauczyciel jest nieobecny - informacja wywieszana jest na bieżaco w gablocie na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie sprawdzają, czy w gablocie pojawiają się nowe  informacje.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog)

=========================================================

UWAGA! Przypominamy, że w zakładce Komunikaty bieżące i zakładce Dla Rodziców znajdują się informacje dotyczące "drzwi otwartych dla rodziców" w październiku 2021

--------------------------------------------------------------------------------------

 

wtorek 26.10.2021

 

 UWAGA! Prosimy na bieżąo sprawdzać plan (przestawienia):

 - zajęcia "wspom"  odbywają się według planu lekcji. - służą wzmocnieniu, uzpełnieniu wiedzy  i umiejętności Uczniów, zgodnie z zaleceniami MEiN.Przypominamy, że realizowane są tylko do grudnia,  po kilka godzin z polskiego, matematyki, j.angielskiego, fizyki.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupy, które mają zajęcia praktyczne z p.Trojanowskim - zajęcia praktyczne w tym tygodniu - odwołane.

Grupy, które mają zajęcia praktyczne z p.Kuczora - zajęcia praktyczne w tym tygodniu odwołane.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! Od lekcji trzeciej - nieobecne klasy: 3TEp i 3ag

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 3tag  - zwolniona z lekcji 1

 3tag  -na lekcji 5 opieka p.Wiese świetlica, na lekcji 8 świetlica

 2TDp gr.1 zwolniona z lekcji 2,3

 2TDp  - lekcja 1 (mat.) odwołana- do odrobienia

 3TDp na lekcji 4 zajęcia z p.Skibińską z lekcji 1

 3TDp na lekcji 5 opieka p.Wiese, świetlica

 3tbg zwolniona z lekcji 8,9

 4ta zwolniona z lekcji 1

 4td zwolniona z lekcji "0"

 

 

 

 

 

 

 ================================================

 

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

Przerwy - rotacyjne

 4 [d]