Zastępstwa

 

 

 ROK SZKOLNY 2021/22 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych 

=============================================================================

     

UWAGA! Przypominamy, że przystąpienie do egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie jest obowiązkowe!

               Nieprzystapienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego!

Przypominamy, że aby aktywować konto należy:

- wejśc na stronę   gdansk.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

- wpisać   login i kod aktywacyjny

===========================================================================

     

23 maja 2022 (poniedziałek) - opublikowane 22.05.22, godz.17.21
                                                - aktualizacja  22.05.22, godz.19.40

   

 

 3tdg na lekcji 5 świetlica

 3ag na lekcji 6 zajęcia z p.Woźną z lekcji 8,sala 18

 3TDp na lekcji 7 biblioteka

 3TDp zwolniona z lekcji "0" (odrobione)

 2TAp zwolniona z lekcji 9(zajęcia odrobione)

 2TBp gr.2 na lekcji 8 informatyka z p.Drozd za zajęcia z minionego tygodnia (za wtorek 17.05.22)

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Przypominamy o obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej w szatni! Należy to uczynić przed lekcjami- tak, aby nie spóźnić się na lekcje.
Nie wnosimy odzieży wierzchniej do sal lekcyjnych.

Jeżeli Ktoś chowa odzież wierzchnią do plecaka, to należy to zrobić - przed wejsciem do sali!(w salach odzieży tej nie wyjmujemy z plecaka).

--------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM od 28.03.22 nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna.

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy!

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych....

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 =================================================================

  

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

Przerwy w związku z pandemią  - rotacyjne 

 

 

 4 [d]

 

****************************************************************************************************

 Komunikaty wcześniejsze-pandemia:

UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa wynikają z bieżącej sytuacji pandemicznej, nieobecności klas- uczniów, nauczycieli, działań zapobiegających transmisji i rozprzestrzenianiu się wirusa w społeczności szkolnej;  pojawiają się zatem codziennie  między godziną 19.00 a 21.00 ( na podstawie posiadanych  danych dotyczacych wymienionych wyżej sytuacji).  W związku z pandemią i napływem danych o każdej porze  -  wpisy mogą ulegać zmianom, być uzupełniane. Dane, które napływają po 21.00, a dotyczą  przestawienia lekcji środkowych lub odwołania końcowych - mogą pojawiać się na stronie w chwili ich napływu, ponieważ nie wpływają na godzinę rozpoczęcia zajęć.

 

Pozostałe dane, które otrzymujemy w porach późniejszych lub następnego dnia rano -  wywieszane są na bieżaco w gablocie dla Uczniów - na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie tam własnie sprawdzają, czy pojawiają się nowe  informacje.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog) 

========================================================= 

 =================================================================


Komunikat z dnia 18.02.2022:

Wszystkie zajęcia od poniedziałku 21.02.22 odbywają się stacjonarnie - w szkole. 

================================================================ 

Komunikat z dnia 12.02.2022:  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22: 

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ  

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie 

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22