Zastępstwa

ROK SZKOLNY 2023/24 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych 

==========================================================================

 

Zastępstwa wprowadzane są do godziny 21.00 na bazie posiadanych do tego czasu informacji. Aktualizacja może nastąpić na bazie danych otrzymanych między 21.00 a 21.45. Jeżeli dane spływają po tym czasie, wówczas nanoszone są następnego dnia w  wersji papierowej w szkolnej gablocie na drugim piętrze (przy pokoju nauczycielskim). Uczniowie powinni codziennie sprawdzać informacje o zastępstwach  w gablocie. 

 

==========================================================================

 

  SZCZĘŚLIWY NUMEREK - zgodnie z wolą Samorządu Szkolnego - kontynuujemy  tradycję losowania "Szczęśliwych numerków", które zwalniają w danym dniu z: odpowiedzi, kartkówki, zadania domowego. Nie wchodzą one w pulę tzw. "enek"- nieprzygotowania do zajęć, są  rozliczane dodatkowo, poza tą pulą. 

 

UWAGA! - Szczęśliwy numerek nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych.

               - Uczeń, który ma "Szczęśliwy numerek"- zgłasza ten fakt nauczycielowi od razu po wejściu do sali.     

 

SZCZĘŚLIWE NUMERY na tydzień : 

poniedziałek  -    

wtorek-              

środa-                 

czwartek -          

piątek                   

          =======================================================================================

 

 

 Informacje o zmianach organizacyjnych-  poniedziałek 17.06.24     

 ========================================================

Przypominamy: Uczniowie, którzy złożyli podanie o egzamin poprawkowy w sierpniu - zobowiazani są do odebrania z sekretariatu szkoły w dniach 20-21.06.24 między  9.00 d0 13.00
                        zagadnień wspomagających przygotowanie do egzaminu.

                        Egzaminy poprawkowe: druga połowa sierpnia (szczegóły podane będą na stronie szkoły po 20.06.24)

 

----------------------------------------------------------------------------

 zajęcia z sali 9 przeniesione: 

na lekcjach 1-3 do sali 8

na lekcjach od 5 - 8 do sali 8

na lekcji 9 do sali 19

 

------------------------------------------------------------------------------- 

   2TBp zwolniona z lekcji 1-3

   1TC na lekcji 2 religia z lekcji 4// na lekcji 4 zajęcia z p.Mrugowską z lekcji 6// na lekcji 5 zajęcia z p.Nowicką za lekcję 7 (łączenie), sala 13// z lekcji 7-9 zwolniona

   4TBp gr.1 na lekcji 4 świetlica// na lekcji 5 gr. g1  zajęcia z p.Bonk za lekcję 2// cała klasa z lekcji 9 zwolniona

   3TCp gr.2 zwolniona z lekcji 6-9

   2TCp na lekcji 1: gr.CF2 świetlica, pozostali zwolnieni

   2TFp z lekcji 6 zwolniona

   1TF na lekcji 3 zajęcia z p.Andrzejczykiem za lekcję 7// z lekcji 8 zwolniona

   3Ap na lekcji 7: gr.1 zajęcia z p.Malinowskim za lekcję 8 we wtorek, sala 3, a gr.2 zajęcia z p.Joppek za lekcję 8 we wtorek, sala 7

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DYŻURY : 

         

 po lekcji 1: parter:             piętro I          piętro II:                /ob.s.:                      CDOZE 

 po lekcji 2: parte:              piętro I          piętro II:                  /ob.s.:                     CDOZE 

 po lekcji 3: parte:              piętro I           piętro II:                 /ob.s.:                     CDOZE 

 po lekcji 4: parter              piętro I           piętro II:                 /ob.s.:                      CDOZE 

 po lekcji 5: parter:              piętro I          piętro II:                 /ob.s.:                      CDOZE  
 po lekcji 6: parter:              piętro I          piętro II:                  /ob.s.:                     CDOZE  

 po lekcji 7: parter:              piętro I            piętro II:                 ob.s.                       CDOZE      

 po lekcji 8: parter:               piętro I          piętro II:                /ob.s.:                       CDOZE   

 po lekcji 9: parter                piętro I           piętro II:                /ob.s.:                       CDOZE

    

 

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

 

 

 

 ==============================================================================

 

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

 

 

 

 4 [d]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************

Archiwalne

 

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Przypominamy o obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej w szatni! Należy to uczynić przed lekcjami- tak, aby nie spóźnić się na lekcje.
Nie wnosimy odzieży wierzchniej do sal lekcyjnych.

Jeżeli Ktoś chowa odzież wierzchnią do plecaka, to należy to zrobić - przed wejsciem do sali!(w salach odzieży tej nie wyjmujemy z plecaka).

--------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM od 28.03.22 nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna.

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy!

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych....

---------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty wcześniejsze-pandemia:

UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa wynikają z bieżącej sytuacji pandemicznej, nieobecności klas- uczniów, nauczycieli, działań zapobiegających transmisji i rozprzestrzenianiu się wirusa w społeczności szkolnej;  pojawiają się zatem codziennie  między godziną 19.00 a 21.00 ( na podstawie posiadanych  danych dotyczacych wymienionych wyżej sytuacji).  W związku z pandemią i napływem danych o każdej porze  -  wpisy mogą ulegać zmianom, być uzupełniane. Dane, które napływają po 21.00, a dotyczą  przestawienia lekcji środkowych lub odwołania końcowych - mogą pojawiać się na stronie w chwili ich napływu, ponieważ nie wpływają na godzinę rozpoczęcia zajęć.

 

Pozostałe dane, które otrzymujemy w porach późniejszych lub następnego dnia rano -  wywieszane są na bieżaco w gablocie dla Uczniów - na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie tam własnie sprawdzają, czy pojawiają się nowe  informacje.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog) 

========================================================= 

 =================================================================


Komunikat z dnia 18.02.2022:

Wszystkie zajęcia od poniedziałku 21.02.22 odbywają się stacjonarnie - w szkole. 

================================================================ 

Komunikat z dnia 12.02.2022:  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22: 

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ  

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie 

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22