Ważna informacja dla Rodziców- dotycząca możliwości szczepienia

 

Szanowni Państwo

 

         Zgodnie z zaleceniami MEiN uczniowie w wieku 14-18 są w tym tygodniu informowani o możliwości szczepienia (COVID).

Jednoznacznie informujemy Uczniów, że możliwość ta jest całkowicie dobrowolna, a druk deklaracji wypisują wyłącznie pełnoletni Uczniowie lub Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości i zaszczepić Syna/Córkę. Wypisaną i podpisaną deklarację - zwracają do szkoły jedynie Zainteresowani (najpóźniej do wtorku 7.09.21).

        O kolejnych krokach związanych ze szczepieniem oraz możliwym miejscu szczepienia-  będą informowani Rodzice, którzy Swoją wolę szczepienia Syna/Córki  określą w deklaracji

 

Materiały udostępnione przez MEiN:

 

Film informacyjny

 

Profilaktyka chorób zakaźnych

 

 

 

Formularze - wydawane w szkole do 17.09.21 (wypełnione i podpisane uczeń przynosi w dniu szczepienia)

Sczepienie - 20.09.21 godzina zbiorki 9.35/przy dyżurce