Dla Zdających egzamin maturalny w 2023 roku

Wejdź- przeczytaj WAŻNY Komunikat z 5.07.23!

Czytaj więcej!

Deklaracja dostępności

Czytaj więcej!

DEKLARACJE EGZAMIN ZAWODOWYOsoby, które nie zdały egzaminu zawodowego - muszą pobrać deklarację, wypisać ją, wydrukować, podpisać , zeskanować i przesłać najpóźniej do 27 marca 2020 na adres mailowy: zsmnr2@op.pl

Niezłożenie deklaracji spowoduje brak możliwości podejścia do egzaminu w sesji letniej (czerwcowej)

Czytaj więcej!