TECHNIK MECHANIK CNC

Kursy mechaniczne CNC -  BEZPŁATNE

Prowadzimy kursy kwalifikacyjne na tytuł:

  • technik mechanik o specjalności obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych CNC.
  • BEZPŁATNE

Prowadzimy szkoły mechaniczne o specjalności CNC:

 

  • technik mechanik o specjalności technolog programista obrabiarek CNC - 2 lata
  • operator obrabiarek CNC - 1 rok i 2 miesiące

 Zawód: Technik mechanik w ramach KKZ realizowany w ZSM nr 2 zawiera 2 kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

       Kwalifikacją pierwszą w zawodzie technik mechanik jest kwalifikacja MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających, która w obecnym czasie jest szczególnie atrakcyjną, zważywszy na bardzo duże zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (Computer Numerical Control), których programowanie i użytkowanie zawarte jest w kwalifikacji MEC.05. Należy szczególnie podkreślić, że obrabiarki sterowane komputerowo (obrabiarki sterowane numerycznie) znajdują się we wszystkich nowoczesnych dużych i małych zakładach produkcyjnych z branży mechanicznej, co aktualnie stwarza wyjątkowe zapotrzebowanie na techników mechaników z kwalifikacją MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających, gdyż programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej. Technicy mechanicy kształceni według tego programu będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2)  wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;

3) wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;

4) programowania obrabiarek CNC

       W ramach kwalifikacji drugiej MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń słuchacze będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych:

1) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

2) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.


 

Informację mozna uzyskać pod numerem telefonu 697912524

 


 

Po zakończeniu szkoły egzamin jest zdawany przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną w Gdańsku i otrzymuje się tytuł zawodowy technik mechanik.