ZASTĘPSTWA CKU 1

ZASTĘPSTWA

 

Rozpoczęcie zajęć w semestrze jesiennym 2022/23 w sobotę dnia 10.09.2022 r.

Dokładne informacje w pierwszych dniach przyszłego tygodnia.