REKRUTACJA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Szkoła jest bezpłatna bez ukrytych opłat.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - absolwentów ZSZ przyjmujemy na trzeci semestr.

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (4 SEMESTRY) W ZAWODACH:

  • technik mechatronik,
  • technik mechanik,
  • technik elektryk,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik przemysłu mody,

Telefony kontaktowe 697912524  lub 795158545.

 

Nasze Centrum w nowym roku szkolnym 2024/25 przyjmuje słuchaczy na kursy w następujących zawodach:

 

Technik mechanik CNC

 

Technik mechatronik

 

Technik elektryk

 

Technik przemysłu mody

 

Podania do pobrania w tym miejscu.