TECHNIK MECHATRONIK

Kursy mechatroniczne - BEZPŁATNE

Prowadzimy kursy kwalifikacyjne mechatroniczne:

  • technik mechatronik - 2 lata

 


 

Zawód: Technik mechatronik w ramach KKZ realizowany w ZSM nr 2 zawiera 2 kwalifikacje:

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

         Do podstawowych zadań zawodowych technika mechatronika należy: montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC, automatyzacja i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych sposobów pomiarowych i technik komputerowych.

 

       Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1. W zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

 

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

 

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

 

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 

2. W zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

 

1) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

 

2) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

 

3) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 


Informację mozna uzyskać pod numerem telefonu 697912524