ZASTĘPSTWA CKU 1

ZASTĘPSTWA

 

Pierwsze zajęcia semestru wiosennego 11-12.02.2023 r. 

 

Zajęcia dla semestrów branżowej szkoły oraz kursów ELE.02 i MEC.05.

 

Semestr 2 BSC powstał z połączenia semestrów 1 BSC i 1BSD.