DEKLARACJE EGZAMIN ZAWODOWY

 Słuchacze kursów AU.42, EE.21, EE.26, MG.44 mają obowiązek sprawdzenia harmonogramu egzaminu przeprowadzanego w czerwcu 2020 r.  Login i hasło były dostępne w sekretariacie szkoły.

 


 

Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego - muszą pobrać deklarację, wypisać ją, wydrukować, podpisać , zeskanować i przesłać najpóźniej do 27 marca 2020 na adres mailowy Okręgowek Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Niezłożenie deklaracji spowoduje brak możliwości podejścia do egzaminu w sesji letniej (czerwcowej)


Pliki do pobrania: