Dla Zdających maturę w 2024 roku

 

 

 

KOMUNIKATY DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZDAWAĆ MATURĘ W MAJU 2024 ROKU 

 

 

Deklaracje maturalne składane są przez Słuchaczy semestrów 3BSA, 3BSB,3BSC  do 30.09.2023 roku wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji(poniżej).

  

  Po login i hasło każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna zgłosić się do wicedyrektora, pana G.Grzelki na zjeżdzie 23-24.09.23 lub 25-28.09.23 między 8.00 a 15.00 w sekretariacie szkoły.

Przed wypełnieniem deklaracji należy:

 a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami

b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

  

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

  Należy pamiętać o:

 - dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

 - właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

 - wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (Wszyscy wpisują przedmiot na rozszerzenie!)

  INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ (KLIKNIJ TUTAJ)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA Absolwenci  naszej BS II stopnia z lat poprzednich:

 

 Do 15.01.2024 w każdą środę między godziną 13.00 a 15.00  Każdy Absolwent, który zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM (poniżej w załącznikach).

 Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się terminowo z poprawnie wypełnionym WNIOSKIEM - otrzymają  login i hasło umożliwiające złożenie deklaracji.

 Za błędy i elementy nieczytelne oraz niedokładnie wpisany adres mailowy   we Wniosku  odpowiedzialność ponosi Osoba   wypełnia i składa Wniosek

 Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną - zatem nie należy zostawiać załatwienia wymaganych procedur na ostatnią chwilę!

  

Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna:

 a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami

b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

  

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

  Należy pamietać o:

 - dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

 - właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

 - wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

 

 INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ ( KLIKNIJ TUTAJ)

 

======================================================================================== 

 

 ZAŁĄCZNIKI:

  

Harmonogram CKE  egzaminów maturalnych w 2024 roku (kliknij tutaj)

 Komunikat  CKE o organizacji egzaminów maturalnych w  2024 roku (kliknij tutaj)

 Komunikat CKE o zasadzie składania deklaracji elektronicznie (kliknij tutaj)

 Komunikat CKE o dopuszczonych na maturze  materiałach pomocniczych (kliknij tutaj)

 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki (kliknij tutaj)