Dla Zdających egzamin maturalny w 2023 roku

INFORMACJE BIEŻĄCE DLA ZDAJACYCH MATURĘ W 2023 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------

 

26.01.23- PRZYPOMNIENIE!!!

  Przypominamy, że wszelkich zmian w złożonej już deklaracji można dokonać tylko do dnia 7.02.2023. Po tym dniu nie będzie już możliwości wprowadzania zmian lub usunięcia deklaracji w przypadku chęci rezygnacji z matury! 

 

Osoby, które:
- chcą  dokonać zmian  w złożonej już deklaracji lub zrezygnować z matury
 

- absolwenci szkoły z lat poprzednich, którzy chcą złożyć deklarację przystąpienia do matury:

 

 Mogą jeszcze uczynić to w podanych niżej dniach i godzinach:

 30.01.23(poniedziałek) - od 8.15 do 13.00  gab.013

 31.01.23(wtorek)          - od 8.30 do 13.00  gab.013

   7.02.23(wtorek)          - od 8.30 do 14.00  gab.013

 

 Osoby, które dołączyły do swej deklaracji dokumenty uprawniające do dostosowania warunków egzaminu maturalnego powinny  do 7.02.23 zgłosić się w sekretariacie szkoły (od 8.30 do 14.30) w celu pisemnego wymaganego potwierdzenia woli skorzystania z możliwych warunków

 

 

===================================================================================

UWAGA Słuchacze III semestru BS II stopnia!

Słuchacze nieobecni w dniach 24-25.09.22,  którzy zamierzają zdawać maturę- Osobiście zgłaszają się do wicedyrektora G.Grzelki lub do sekretariatu w celu odebrania -loginu i hasło umożliwiającego złożenie własciwej deklaracji.

 Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji znajduje się poniżej w załącznikach - należy postępować dokładnie według ujętych w niej punktów!

 Słuchacze III semestru BS II stopnia - deklarację  wstępną składają według instrukcji -  do 30 września 2022!!! 

 Osoby, które nie chcą zdawać matury- nie składają deklaracji.

 

 Wszelkie zmiany w złożonych deklarach lub rezygnacje z matury - można zgłaszać w szkole w podanych niżej dniach i godzinach:
- od 10.10.22 do 27.01.23 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30  gab.013

- 30.01.23 od 8.15 do 13.00 gab.013

- 31.01.23 od 8.30 do 13.00 gab.013

-  7. 02.23 0d 8.30 do 14.00 gab.013

  =================================================================================================

 

 

UWAGA Absolwencji CKU z lat poprzednich:

 Od 10.10.22 do 27.01.2023 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30 Każdy Absolwent, które zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM(poniżej w załącznikach). Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się z WNIOSKIEM - otrzymają  - login i hasło umożliwiające złożenie właściwej deklaracji.

Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną.

  Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji przez Osoby, które uzykają login i hasło - znajduje się poniżej w załącznikach!

 Do czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna już mieć przemyślaną kwestię wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.

 Przypominamy, że  egzaminy ustne z j.polskiego i j.obcego - są obowiązkowe!

 

Wszelkie zmiany w złożonych deklarach lub rezygnacje z matury - można zgłaszać w szkole w podanych niżej dniach i godzinach:
- od 10.10.22 do 27.01.23 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30  gab.013

- 30.01.23 od 8.15 do 13.00 gab.013

- 31.01.23 od 8.30 do 13.00 gab.013

-   7. 02.23 0d 8.30 do 14.00 gab.013