TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Technik przemysłu mody ma zastąpić znanego z obowiązującej dotychczas klasyfikacji zawodów "Technika technologii odzieży". Zmiany nie sprowadzają się jedynie do nazwy zawodu, ale - przede wszystkim - szeregu treści zawartych w podstawie programowej opisującej konkretne umiejętności, które powinien posiadać absolwent kursu o profilu odzieżowym. Zdefiniowane na nowo kwalifikacje mają z założenia stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy - wpisywać się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora odzieżowego, w którym zmieniające się technologie produkcyjne wymagają od pracowników nowych umiejętności…

Kim ma być Technik przemysłu mody?

Zgodnie z przyjętymi założeniami, absolwent kursu kształcący się w zawodzie Technik przemysłu mody powinien umieć:

• konstruować i modelować formy odzieży,

• uszyć wyrób odzieżowy zgodnie z technologią szycia;

• projektować wyroby odzieżowe (z naciskiem na projektowanie materiałowe, technologiczne, techniczne) i wykonywać je przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu;

• opracowywać dokumentację wyrobów odzieżowych, organizować i kontrolować procesy wytwarzania wyrobów;

• realizować działania związane z marketingiem mody.

Przygotowujemy wysoko wykwalifikowanych fachowców w zakresie projektowania, modelowania, kroju i szycia odzieży. Prowadzimy zajęcia w oparciu o nowoczesny park maszynowy i program komputerowy do wspomagania procesu przygotowania produkcji. Ukończenie szkoły może kończyć się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacjie zawodowe. Po szkole samodzielnie zaprojektujesz, skroisz i uszyjesz model oraz fachowo dokonasz przeróbek i napraw odzieży.


 Informację mozna uzyskać pod numerem telefonu 697912524