TECHNIK AUTOMATYK

SYMBOL CYFROWY ZAWODU  311909

 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

 

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 

 

Technik automatyk według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa).

 

Absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:

1)    montowania układów automatyki przemysłowej;

2)    uruchamiania układów automatyki przemysłowej;

3)    obsługi układów automatyki przemysłowej;

oraz

w zakresie kwalifikacji ELM.04.

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:

1)     organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;

2)     wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej;

3)     wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

 

Informację mozna uzyskać pod numerem telefonu 697912524