Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy prowadzi szkolenia w ramach kursów spawaczy.

Posiadamy ATEST Nr 490/2007 wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach który uprawnia do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne Nr W-07/IS-41

 


Prowadzimy kursy spawania o charakterze:

 1. Podstawowym (blach i rur spoinami pachwinowymi):
  • Elektrodą otuloną – metoda111 (MMA)
  • Elektrodą topliwą w osłonie CO2 lub mieszanek gazowych – metoda 135 (MAG)
  • Elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – metoda 141 (TIG)1
 2. Ponadpodstawowym:
  - blach spoinami czołowymi
  - rur spoinami czołowymi
  • Elektrodą otuloną – metoda111 (MMA)
  • Elektrodą topliwą w osłonie CO2 lub mieszanek gazowych – metoda 135 (MAG)
  • Elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – metoda 141 (TIG)1
  • Spawanie gazowe – metoda 311

Warunkiem rozpoczęcia kursu spawalniczego jest:

 • Ukończenie 18 lat
 • Wykształcenie minimum podstawowe
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

 

Kursy spawania blach spoinami czołowymi w metodach 111, 135, 141 mogą podejmować spawacze którzy:

 • Ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi w odpowiedniej metodzie lub
 • Ukończyli podstawowy kurs spawania w odpowiedniej metodzie, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

 

Kursy spawania rur spoinami czołowymi w metodach 111, 135, 141, 311 mogą podejmować spawacze którzy:

 • Ukończyli kurs spawania blach spoinami czołowymi w odpowiedniej metodzie lub
 • Ukończyli ponadpodstawowy kurs spawania w odpowiedniej metodzie, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

 

 

Kursy spawalnicze prowadzimy w stalach nisko i wysokostopowych oraz aluminium.

Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje książeczkę spawacza oraz stosowne świadectwo egzaminu spawacza (w języku angielskim, niemieckim lub francuskim) zgodnie z wymaganiami PN-EN 287-1.