Wycieczka zawodowa

 

Dnia 21.10.2019 klasa 4 td pojechała  na wycieczkę zawodową na obiekty hydrotechniczne znajdujące się w kaskadzie rzeki Radunia. Jest to rzeka na Pomorzu, jedna z najbardziej zapracowanych rzek w Polsce. Obecnie posiada w swojej kaskadzie aż 9 hydroelektrowni, które ze sobą współpracują.

 

1 [d]

 

W latach 1910-1937 zbudowano na Raduni osiem elektrowni wodnych o łącznej mocy 14 MW. Elektrownie te, czynne do dnia dzisiejszego, są cennymi zabytkami przedwojennej architektury przemysłowej, udostępnianymi do zwiedzania. Wnętrza siłowni w dużej mierze zachowały oryginalne wyposażenie. Ostatnia wybudowana została w 2008 r.

Zwiedziliśmy Małą Elektrownię Wodną Straszyn oraz MEW Bielkowo, poznaliśmy obiekty hydroenergetyczne takie jak wieża kompensacyjna oraz zamek wodny, poznaliśmy - z opowieści naszego przewodnika - sylwetkę profesora Alfonsa Hoffmana, który uważany jest za "Ojca elektryfikacji na Pomorzu".

Kolejnym obiektem na trasie naszej wycieczki była Farma Wiatrowa BYSTRA, składająca się z 12 turbin o mocy 2 MW każda. Mieliśmy rzadką możliwość  wejścia na poziom techniczny jednej z turbin. Widzieliśmy więc wnętrze 90 metrowej wieży, poznaliśmy drogi ewakuacji oraz wejścia na gondolę, poznaliśmy sposób pracy takiej elektrowni oraz kilka aspektów eksploatacyjnych dotyczących turbin.