1 [d]  Opłata za egzamin maturalny

 

Wszystkie informacje dotyczące obowiązku opłacenia egzaminów maturalnych przez absolwentów szkoły - znajdują się na trzeciej stronie deklaracji oraz w Informacji o organizacji matury (  znajdują się one  w Aktualnościach- dla zdających maturę w 2021 roku)