SKŁADANIE DEKLARACJI

Opublikowano: 2020-01-28 19:16

                                                                                                     Matura w 2021 roku

 

UWAGA!!!

Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego i nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej.

 

Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

 

=========================================================================================================================

Dostarczanie deklaracji maturalnej w okresie pandemii:

  1.  W związku z ograniczeniami., jakie wprowadził Rząd i MEN - każdy Absolwent, któy chce podejść do matury w 2021 roku - może ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ W SZKOLE: w czwartki od 13.00 do 15.00 (gabinet 013, piętro drugie).

  2.  Każda osoba dostarczająca deklarację zobowiązana jest do posiadania własnego długopisu oraz przestrzegania obowiazujących w szkole Zasad Bezpieczeństwa - maseczka, dezynfekcja  rąk)

  3.  Osoby posiadające Opinię  lub Orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej powinny dołączyć dokument do swojej składanej deklaracji

 

DRUK DEKLARACJI DO POBRANIA- w aktualnościach - DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ W 2021 ROKU

 

 

 

=======================================================================================================================

 

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH w 2019/20
 

1. Informacja CKE o organizacji matury w 2020 (kliknij)

2. Harmonogram matur  w 2020 (kliknij)

3. Komunikat o materiałach pomocniczych i przyborach na maturze

4. Deklaracje:


1a  PDF // WORD (obecni uczniowie klas czwartych technikum, obecni słuchacze LO w CKU nr 1 oraz absolwenci
1d  PDF // WORD  absolwenci z lat ubiegłych, którzy zdawali stara maturę i poprawiają wynik

 

UWAGA! Deklaracje należy wypisać czytelnie pismem drukowanym, wydrukować, podpisać własnoręcznie  i dostarczyć do szkoły.
  Absolwenci mogą dostarczać deklaracje najpóźniej do 5 lutego 2020 roku:
  w każdy czwartek od 3.10.19 w godzinach:  12.00 do 15.00 (gabinet 013 piętro II)

   Uczniowie klas czwartych - termin podany zostanie każdej klasie odrębnie.
   Słuchacze LO - na wskazanym przez dyrekcję zjeździe.

=============================================================================
=============================================================================

                        

 

MATURA 2019

Deklaracje Absolwentów z lat ubieglych -własnoręcznie podpisane przyjmowane są w szkole  najpóżniej do 7.02.19 w godzinach pracy szkoły.

1.  Zapoznaj się zamieszczonymi poniżej opisami  deklaracji – dokładnie przeczytaj ich opis, by dopasować rodzaj deklaracji do swojej sytuacji edukacyjnej.

2.  Wybierz właściwą dla siebie deklarację

3.  Wybierz, klikając na jedną z poniższych deklaracji , następnie otwórz wybrany dokument w ADOBE READER i zapisz go na swoim pulpicie podpisując nazwiskiem i imieniem

        deklaracja 1a            deklaracja 1b             deklaracja 1c              deklaracja 1d

 

4.  Otwórz druk deklaracji na swoim pulpicie, wypełnij deklarację i zapisz.

5.  Jeśli jestes absolwentem z lat ubiegłych wyślij  - wypełnioną deklarację jako załącznik do maila na adres: maturazsm2@wp.pl, a następnie najpóźniej do 7 lutego dostarcz do szkoły wydruk deklaracji wysłanej mailemk;

 

Absolwenci ZSM nr 2 z lat poprzednich wpisują obowiązkowo w temacie maila: nazwisko_imię_abs_TM
Absolwenci CKU nr 1  z lat poprzednich wpisują obowiązkowo w temacie maila: nazwisko_imię_abs_TU
Absolwenci LO dla dorosłych  z lat poprzednich wpisują obowiązkowo w temacie maila: nazwisko_imię_abs_LO

 

UWAGA!
- Absolwenci ZSM z lat ubiegłych w miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-32313
- Absolwenci LO dla Dorosłych w CKU w  miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-7614E

- Absolwenci dawnego technikum uzupełniającego dla dorosłych w CKU  w miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-7673D

 

W miejscu na numer z dziennika:,
- wszyscy absolwenci z lat ubiegłych wpisują cyfrą „0” (zero)

Deklaracje Absolwentów z lat ubieglych -własnoręcznie podpisane przyjmowane są w szkole  najpóżniej do 7.02.19 w godzinach pracy szkoły.
        

Opisy deklaracji:

 

Deklaracja 1a - przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

 

Deklaracja 1b - przeznaczona dla: (1) absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

Deklaracja 1c - przeznaczona dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

 

Deklaracja 1d - przeznaczona dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

Deklaracja 1e - przeznaczona dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 – z wyłączeniem uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.