DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ W 2022 ROKU

UWAGA!!!

Po 15 września 2021 pojawią się TUTAJ materiały informacyjne i DEKLARACJE - dlla zdających maturę w 2022 roku

Umieszczone też będą dni i godziny przyjmowania deklaracji od absolwentów z lat ubiegłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTYCZY MATURY 2021:

Uwaga!

Przypominamy, że Zdający maturę w 2021 roku powinni sprawdzić swoje wyniki w systemie (kody wydawane były w szkole).

Zgodnie z informacją OKE:

   - Zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu mogą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12 lipca 2021 do godziny 12.00  złożą
w sekretariacie szkoły Oświadczenie
o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Druk Oświadczenia znajduje się poniżej - w Załącznikach. Można go też otrzymać w sekretariacie szkoły i wypisać na miejscu.

Egzaminy maturalne poprawkowe odbędą się 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9.00.
Obowiazują na nich wszystkie procedury, które obowiązywały w maju!!!

 

Sekretariat w lipcu czynny jest od 8.00 do 15.00

===================================================================================

 

 DLA  OSÓB ZDAJĄCYCH MATURĘ W TERMINIE DODATKOWYM - W CZERWCU 2021! (TERMINY I MIEJSCA EGZAMINÓW) kliknij!

 

 ===================================================================================

OBOWIĄZKI  ZDAJĄCYCH  MATURĘ W 2021 ROKU!- Zdający mają obowiązek się z nimi zapoznać! (kliknij)

 ==================================================================================

 

Egzamin maturalny z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym - 20 maja 2021 godz.14.00(czwartek) :

- sala 17,
- wejście do szkoły - wejściem od strony boiska lub głównym
- szatnia dla zdających- sala 17A

 

 ==================================================================================

Egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym - 18 maja 2021 godz. 9.00(wtorek) :

- sala 17,
- wejście do szkoły - wejściem od strony boiska lub głównym
- szatnia dla zdających- sala 5

 

 

 ===================================================================================

Egzamin maturalny z historii  na poziomie rozszerzonym - 17 maja 2021 godz. 9.00(poniedziałek) :

- sala 17,
- wejście do szkoły - wejściem od strony boiska lub głównym
- szatnia dla zdających- sala 5

 

 ====================================================================================

 Egzamin maturalny z chemii  na poziomie rozszerzonym - 14 maja 2021 godz. 9.00(piątek) : sala 17(piętro drugie)
- wejście do szkoły - wejściem głownym!
- szatnia dla zdających- sala17a (piętro drugie)

 

 ===================================================================================

 Egzamin maturalny z geografii  na poziomie rozszerzonym - 13 maja 2021 godz. 9.00(czwartek) : świetlica
- wejście do szkoły - wejściem od strony boiska!
- szatnia dla zdających- sala 5

 

 Egzamin maturalny z j.niemieckiego  na poziomie podstawowym - 13 maja 2021 godz. 14.00(czwartek) : sala 17(piętro drugie)
- wejście do szkoły - wejściem od strony boiska lub głównym!
- szatnia dla zdających- sala 5

===================================================================================

 

Egzamin maturalny z Biologii  na poziomie rozszerzonym

- 12 maja 2021 godz. 9.00(środa) : sala 17
- wejście do szkoły - wejściem od strony boiska lub głównym
- szatnia dla zdających- sala 5

 =================================================================================

 Egzamin maturalny z matematyki  na poziomie rozszerzonym - 11 maja 2021 godz. 9.00(wtorek) : sala gimnastyczna
- wejście do szkoły - wejściem od strony boiska!
- szatnia dla zdających- sala 2

 

 Egzamin maturalny z WOS  na poziomie rozszerzonym - 11 maja 2021 godz. 14.00(wtorek) : sala 17(piętro drugie)
- wejście do szkoły - wejściem od strony boiska!
- szatnia dla zdających- sala 5

================================================================================

 Egzamin maturalny z j.polskiego  na poziomie rozszerzonym - 10 maja 2021 (poniedziałek) : sala 17 -piętro drugie
- wejście do szkoły - wejściem głównym
- szatnia dla zdających- sala 5

 

=====================================================================================

 PLAN WCHODZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY 7.05.21(KLIKNIJ)

 

Listy Zdających w poszczególnych salach  zostały wywieszone już 6.05.21 o godzinie 9.30 na  drzwiach wejściowych. Zdający wychodząc z j.angielskiego na poziomie podstawowym mieli obowiązek sprawdzić, w której sali zdawać będą j.angielski!

 ======================================================================================

PLAN WCHODZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI - 6.05.21(kliknij)

 

Listy Zdających w poszczególnych salach były wywieszone już 5.05.21 od godziny 10.00 na wszystkich drzwiach wejściowych. Zdający wychodząc z matematyki mieli obowiązek sprawdzić, w której sali zdawać będą j.angielski!

 

=====================================================================================

PLAN WCHODZENIA DO SZKOŁY - MATURA Z MATEMATYKI - 5 MAJA 2021 (zdający mają obowiązek się z nim zapoznać- KLIKNIJ)


* w sali gimnastycznej(sala nr1)- klasa 4ta,4tc (wszystkie listy znajdują się na  drzwiach czterech wejść )
* w świetlicy (sala nr 2) - skierowani z OKE i absolwenci LO z lat ubiegłych (wszystkie listy znajdują się na  drzwiach czterech wejść )

* sala nr 9 - część absolwentów TM z lat ubiegłych (wszystkie listy znajdują się na  drzwiach czterech wejść )

* H1abc (hol piętro pierwsze) - 4tb, 4td(5osób), część absolwentów TM (wszystkie listy znajdują się na  drzwiach czterech wejść )
* H2abc (hol pietro 2) - 4td(15osób), LO semestr VI tegoroczny, absolwenci dawnego TU (3 osoby) (wszystkie listy znajdują się na  drzwiach czterech wejść )

 

UWAGA!!!        Układ sal na egzaminie z j.angielskiego będzie inny- Zdający piszą w małych grupkach,dlatego Wychodząc z egzaminu z matematyki Zdający powinni sprawdzić, w jakiej sali następnego dnia zdają j.angielski - wszystkie Listy będę od godziny 10.00 dnia 5.05.21 wisieć na drzwiach czterech wejść!!!

 

================================================================================

 

 PLAN WCHODZENIA DO SZKOŁY - MATURA Z J.POLSKIEGO - 4 MAJA 2021 (Zdający mają obowiązek się z nim zapoznać-KLIKNIJ)


* w sali gimnastycznej(sala nr1)- klasa 4ta,4tc
* w świetlicy (sala nr 2) - skierowani z OKE i absolwenci LO z lat ubiegłych
* H1abc (hol piętro pierwsze) - 4tb, 4td(5osób), absolwenci TM
* H2abc (hol pietro 2) - 4td(15osób), LO semestr VI tegoroczny, absolwenci dawnego TU (3 osoby)

 

 

=================================================================================================

 

   Listy zdających język polski 4 maja 2021 z przypisaniem do sal  - wywieszone są na drzwiach głównych szkoły.

 

   W dniu egzaminu Listy wywieszone będą od rana na zewnętrznej stronie poszczególnych drzwi wejściowych.

 

   Zdający wychodząc z danego egzaminu ma obowiązek sprawdzić w tym samym miejscu - listy na następny dzień egzaminacyjny.

 

==================================================================================================

 

 

 

 

UWAGA! Uczniowie klas maturalnych otrzymali przez dziennik  wiadomości dotyczące próbnych matur. Prosimy się z nimi zapoznać.

 

================================================================================================

 UWAGA! Przypominamy, że zgodnie z komunikatami umieszczanymi na stronie szkoły od września tego roku szkolnego, obowiązkiem Wszystkich Zainteresowanych jest  zapoznania się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi egzaminów maturalnych, w tym z załącznikami.

==================================================================================================

 

UWAGA! PRZYPOMINAMY, ŻE OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI MATURALNEJ LUB DOKONANIA ZMIAN W JUŻ ZŁOŻONEJ DEKLARACJI  
              UPŁYWA  
7 LUTEGO 2021 - zwracamy uwagę na to , że ten dzień, to niedziela, zatem
                                           deklarację należy złożyć najpóźniej w piątek 
5.02.21 do godziny 14.00.

 

Jednocześnie przypominamy, że Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

 

 

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych  w części ustnej oraz/lub

 

 

 

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy    z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym),

 

 

 

mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów

 

====================================================================================================

 

UWAGA! Informacja zaktualizowana na podstawie Rozporządzenia MEN z grudnia 2020:

Osoby podchodzące do matury w 2021 roku, mają prawo rezygnacji z podejścia do egzaminów z przedmiotów dodatkowych rozszerzonych wpisanych w deklaracji oraz nie muszą podejść do egzaminów ustnych wpisanych w deklaracji. Stosowne oświadczenie Zdajacy podpisują w szkole w dniu składania deklaracji.

 

Uczniowie obecnych klas czwartych, którzy złożyli wcześniej deklaracje - Oświadczenia składać będą w styczniu (w dniach zdawania egzaminów zawodowych)

 

Absolwenci z lat ubiegłych mogą złożyć deklarację  jeszcze w styczniu 2021 roku.

Dostarczanie deklaracji maturalnej w okresie pandemii:

  1.  W związku z ograniczeniami., jakie wprowadził Rząd i MEN - każdy Absolwent, któy chce podejść do matury w 2021 roku - może ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ W SZKOLE: w czwartki od 13.00 do 15.00 (gabinet 013, piętro drugie).

  2.  Każda osoba dostarczająca deklarację zobowiązana jest do posiadania własnego długopisu oraz przestrzegania obowiazujących w szkole Zasad Bezpieczeństwa - maseczka, dezynfekcja  rąk)

  3.  Osoby posiadające Opinię  lub Orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej powinny dołączyć dokument do swojej składanej deklaracji

  4. Za dokonanie zgodnie z przepisami wymaganych oplat egzaminacyjnych odpowiada dana Osoba, skladająca deklarację.

  5.Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

 

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych  w części ustnej oraz/lub

 

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy    z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym),

 

mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów

 

 

 

DEKLARACJA DO POBRANIA - znajduje się poniżej     

 ===============================================================================================

UWAGA!!! (informacja dotyczy sytuacji przed wydaniem grudniowego rozporządzenia MEN)

Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego i nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej.

 

Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

=========================================================================================================================

!!! Obowiązkiem Wszystkich Zainteresowanych jest  zapoznania się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi egzaminów maturalnych, w tym z załącznikami.

Dostarczanie deklaracji maturalnej w okresie pandemii:

  1.  W związku z ograniczeniami., jakie wprowadził Rząd i MEN - każdy Absolwent, któy chce podejść do matury w 2021 roku - może ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ W SZKOLE: w czwartki od 13.00 do 15.00 (gabinet 013, piętro drugie).

  2.  Każda osoba dostarczająca deklarację zobowiązana jest do posiadania własnego długopisu oraz przestrzegania obowiazujących w szkole Zasad Bezpieczeństwa - maseczka, dezynfekcja  rąk)

  3.  Osoby posiadające Opinię  lub Orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej powinny dołączyć dokument do swojej składanej deklaracji

=========================================================================================================================

 

WAŻNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE  EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2021 ROKU! Prosimy sie z nimi dokładnie zapoznać!!!

 

Deklaracja do druku (kliknij)

 =============================================

=============================================

Harmonogram egzaminów maturalnych (kliknij)

 ==============================================

Materiały i przybory pomocnicze na maturze (kliknij)=

 

 =============================================

 Informacja o organizacji matury