11 LISTOPADA

Świeto Niepodległości 2020

Pytasz mnie: co właściwie Cię tu trzyma
[…]
I cóż ja, i cóż ja odpowiem Ci…
Może to ten szczególny kolor nieba
Może to tu przeżytych tyle lat
Może to ten pszeniczny zapach chleba
Może to pochylone strzechy chat
Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach
Może przed domem ten wiosenny zapach bzu
Może bociany, co wracają tu do gniazda…