Oferta kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2
 

Nazwa szkoły

 

 

Zawód:
(specjalności)

Przedmioty realizowane
 w zakresie rozszerzonym/

Język

obcy

Punktowane przedmioty przez szkolną komisję rekrutacyjną

Technikum

Mechaniczne nr 2

technik mechanik:

-robotyka
-obrabiarki CNC

 

matematyka, fizyka         

j.angielski

j.niemiecki

 

 

informatyka

język obcy

matematyka

język polski

 

Tylko u nas:

POSZYKIWANY ZAWÓD:

technik automatyk

matematyka, j, angielski  

j.angielski

j.niemiecki

 

informatyka

język obcy

matematyka

język polski 

technik mechatronik :
- mechatronika obrabiarki CNC
- mechatronika pojazdów samochodowych
- mechatronika urządzeń biurowychmatematyka, j, angielski   

 

 

j. angielski

j. niemiecki

 

 

informatyka

język obcy

matematyka

język polski

 

 

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

matematyka, geografia   

j.angielski

j.niemiecki

 

informatyka

język obcy

matematyka

język polski

 

 

technik elektryk

matematyka, fizyka        

 

j.angielski

j.niemiecki

 

informatyka

język obcy

matematyka

język polski

 

Branżowa  Szkoła
I Stopnia Mechaniczno-Elektryczna

operator obrabiarek

skrawających

-------------------

 

 

j.angielski

  

informatyka

język obcy

matematyka

język polski

 

operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych

------------------

 

 

j.angielski

 

 

informatyka

język obcy

matematyka

język polski

 

ślusarz

------------------

 

 

j.angielski

 

informatyka

język obcy

matematyka

język polski

elektryk

-------------------

 

 

j.angielski

 

 

 

informatyka

język obcy

matematyka

 język polski

 


                Przesłanki do rozwijania w obrębie zawodu specjalności:
                *  potrzeby pracodawców w zakresie określonych  umiejętności,
                *  potrzeby rynku pracy dotyczące większej  możliwości  zatrudnienia,
                 * zainteresowanie młodzieży wskazaną tematyką.

                     Specjalności rozwijają dodatkowe umiejętności  wymagane przez pracodawców!!!
                     Specjalności nie naruszają podstawy programowej zawodu!!!