Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym


Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

   1

 

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do technikum branżowych szkół I stopnia  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od  22.05.2017r.
do 19.06.2017r. do godz. 15.00

 

 

od 26 lipca 2017r. od godz. 12.00

do 28 lipca 2017r.  do godz. 15.00

 

   2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r .
do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

 

   3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 29czerwca 2017 r.

 

do 3 sierpnia 2017r.

 

  4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 17 lipca 2017 r. do godz. 12.00

do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

 

  5

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 19 lipca 2017 r. do godz. 15.00

 

 

 

do 22 sierpnia 2017 r.

 

 

  6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 24 lipca 2017 r. do godz. 15.00

 

 

 

 

 

do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

 7

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 26 lipca 2017 r. do godz. 12.00

do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie, nie później niż 26 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

 

Niezwłocznie nie później niż 29 sierpnia  2017 r.