DLA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ  DO MATURY W MAJU 2018 ROKU!!!(informacje ułożone sa od najnowszej do najstarszej)

 

UWAGA!! Przypominamy, że osoby, które złożyły deklarację wstępną, a chą zrezygnować z podejścia do matury,  powinny zgłosić się  najpóźniej do 7 lutego 2018 roku do pani wicedyrektor, aby wycofać deklarację. Po tym terminie nie można juz tego uczynić.

============================================================================================

Prosimy-  do czasu składania deklaracji - dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi na stronie Załącznikami dotyczącymi egzaminów maturalnych.

Każda osoba, która chce zdawać maturę, powinna już teraz przemyśleć wybór przedmiotów egzaminacyjnych na tyle, aby  w momencie składania deklaracji   -  zdeklarować świadomie  swój wybór.

Wszystkie osoby, które posiadają Opinię lub Orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej są zobowiązane dołączyć dokument do składanej deklaracji.

Sposób składania deklaracji maturalnych opisany jest szczegółowo  w zakładce: Zasady składania deklaracji

Każda osoba, która chce zdawać maturę, zobowiązana jest do systematycznego  sprawdzania informacji i komunikatów zamieszczanych na stronie szkoły w zakładce "Egzamin maturalny".