DLA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ  DO MATURY W MAJU 2018 ROKU!!!

 

UWAGA! Przypominamy, że w Gablocie na II piętrze wywieszone są listy zdających egzaminy pisemne i ustne.
                 Po dokonaniu rocznej klasyfikacji w klasach i semestach ostatnich - listy zostaną zaktualizowane , tzn. znikną z nich osoby, które nie ukonczą szkoły oraz
                 zostaną podane orientacyjne godziny wejścia na ustne egzaminy . Zatem, należy pamietać, aby sprawdzić Listy w ostatnim tygodniu kwietnia.

==================================================================
UWAGA!
Przypominamy, że osoby, które złożyły deklarację wstępną, a chą zrezygnować z podejścia do matury,  powinny zgłosić się  najpóźniej do 7 lutego 2018 roku do pani wicedyrektor, aby wycofać deklarację. Po tym terminie nie można juz tego uczynić.

==================================================================

UWAGA! Przypominamy o obowiązku dokonywania opłat za egzaminy maturalnych- zgodnie z zasadami określonymi przez OKE w Gdańsku
================================================================  

UWAGA! Prosimy -  do czasu składania deklaracji - dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi na stronie Załącznikami dotyczącymi egzaminów maturalnych.

Każda osoba, która chce zdawać maturę, powinna już teraz przemyśleć wybór przedmiotów egzaminacyjnych na tyle, aby  w momencie składania deklaracji   -  zdeklarować świadomie  swój wybór.

Wszystkie osoby, które posiadają Opinię lub Orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej są zobowiązane dołączyć dokument do składanej deklaracji.

Sposób składania deklaracji maturalnych opisany jest szczegółowo  w zakładce: Zasady składania deklaracji
Każda osoba, która chce zdawać maturę, zobowiązana jest do systematycznego  sprawdzania informacji i komunikatów zamieszczanych na stronie szkoły w zakładce "Egzamin maturalny".